Edukativní program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ ze Středočeského kraje

Cíle projektu

 • Motivovat žáky ke vzdělávání v technických a řemeslných oborech.
 • Začlenit technická témata do výuky.
 • Motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech.
 • Zatraktivnit řemeslné a technické obor.
 • Zefektivnit a podpořit proces volby povolání.
 • Prohloubit spolupráci mezi NTM a základními školami Středočeského kraje.
 • Zlepšit ICT schopnosti žáků i pedagogů.

 

Cílová skupina

Žáci 8. a 9. tříd základních škol ze Středočeského kraje a jejich pedagogové.

 

Realizované aktivity

Workshopy – Exkurze – E-learning

 • Výstupy projektu nabízí celou škálu vzájemně provázaných aktivit. Důraz je kladen na samostatnou práci a kreativitu. Během workshopů v Národním technickém muzeu se uplatňuje nejmodernější technické vybavení, díky kterému ožívají vystavené exponáty. Motivace žáka je podpořena přímým zážitkem. V rámci aktivit projektu se žáci sami stanou konstruktéry, designéry nebo architekty. Moderní hra pro tablet žákům přiblíží daný technický nebo řemeslný obor v expozici, vysvětlí vývoj a souvislosti. Navazující část workshopu je praktická. Žáci si sami vyzkouší práci v temné komoře nebo knižní vazbu.

obrázek4 (400x250).jpg obrázek2 (400x250).jpg

 • Pořádané exkurze nabízí pohled do vysoce profesionálních provozů. Jsou prezentovány postupy práce a specifika jednotlivých oborů. Navíc se žáci dostanou do jinak nepřístupných míst. Spolupracujeme např. s akciovou společností Metrostav, která patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele ve stavebnictví, ale také dlouhá léta pořádá úspěšné vzdělávací aktivity. Vedle exkurzí do provozů realizujeme v Národním technickém muzeu i besedy s odborníky z praxe.

projekt14_01_07.jpg

 • E-learning v on-line podobě je určen pro výuku ve školách. Pro dnešní mladou generaci je prostředí virtuálního světa samozřejmostí, vzdělávací materiály v on-line podobě jsou pro ně velmi atraktivním nástrojem pro realizaci školní výuky

e-learning (400x271) (390x264).jpg obrázek9 (400x269).jpg

 

Témata projektu

Žáci si mohou vybrat z následujících témat programů, která se prakticky zaměřují na konkrétní technický obor či řemesla:

 • Jak věci fungují
 • Jak se staví auto
 • Postav si svůj dům
 • Staň se designérem
 • Užitá fotografie
 • Řemeslo má zlaté dno
 • Taje analytické chemie